Усі послуги агентства

Наше Агентство надає повний обсяг юридичних послуг у галузі права інтелектуальної власності, а саме:

- патентування винаходів та корисних моделей;

- реєстрація торгових марок;

- реєстрація промислових зразків;

- реєстрація об'єктів авторського права;

- оформлення документів по збереженню комерційної таємниці;

- оформлення документів для розпорядження майновими правами інтелектуальної власності;

- захист прав інтелектуальної власності;

- допомога у реєстрації доменних імен (зона UA) та реєстрації штрих-кодів;

- консультації з питань патентного та авторського права;

- інші послуги.

Робота Агентства виконується по узгодженими із замовниками договорами та календарними планами на виконання зазначених вище окремих видів послуг. Ціна робіт та послуг встановлюється відповідно до тарифів. Використовується гнучка система оплати, зокрема, можливі знижки та розстрочка платежів.

Для замовників - суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво продукції, пропонується на першому етапі договору виявити об'єкти нематеріальних активів шляхом використання методики економіко-правового аналізу інформації про технологію виробництва та продукцію підприємства замовника.

Розроблена нами методика включає:

- інвентаризацію об'єктів нематеріальних активів;

- економіко-правовий аналіз;

- складання висновку про оформлення прав інтелектуальної власності на виявлені об'єкти та використання нематеріальних активів.

В результаті узгоджуються календарні плани на виконання робіт за договором, зокрема види робіт, строки, ціну.