Головна сторінка

Вітаємо на сайті Агентства патентного повіреного України «Патент-сервіс»!

Наше агенство є одним із перших приватних патентних агентств в Україні, яке виконує весь комплекс послуг з оформлення, правового забезпечення комерційної реалізації і захисту прав інтелектуальної власності.

Наші послуги:

 • Реєстрація торговельних марок

 • Патентування винаходів і корисних моделей

 • Реєстрація промислових зразків

 • Реєстрація об'єктів авторського права

 • Складання ліцензійних та іних договорів

 • Захист прав інтелектуальної власності

 • Оформлення комерційної таємниці

 • Допомога в реєстрації домену UA

Чому ми?

 • Великий досвід роботи (агентство зареєстровано в грудні 1990р.)

 • Понад 2500 оформлених об'єктів авторського і патентного права

 • Наша фірма побудована за принципом "сімейного бізнесу", працює три покоління патентних повірених

 • Швидкість оформлення прав за рахунок електронної системи подання заявок

 • Ви отримаєте знижку 20% на оплату відомчих зборів

Хто наші клієнти:

дивіться більше за посиланням

Чому це важливо:

Багаторічний досвід роботи нашого Агентства показує, що багато підприємців достатньо юридично грамотно і ефективно управляють рухомою і нерухомою власністю і в більшості випадків украй неефективно - інтелектуальною власністю.

Переважна більшість підприємців і керівників підприємств не сприймають інтелектуальну власність як власність, рівну або навіть переверщуючу по своїй значущості і вартості власність рухому і нерухому, і не дуже добре уявляють, як за допомогою патентів і свідоцтв можна отримати вельми значний додатковий прибуток і істотні переваги перед конкурентами за рахунок законної монополії, як можна вигідно розпорядитися правами, що надаються патентами і свідоцтвами, на технологію і продукцію, позначення і комп'ютерні програми й інші об'єкти інтелектуальної власності. З цієї причини керівники, юристи, бухгалтери господарюючих суб'єктів неохоче мають справу з нематеріальними активами. Як показує практика, у більшості господарників до інвентаризації "м'яких" активів своїх підприємств і грамотного вилучення з них прибутків руки поки не доходять, а патенти і свідоцтва замовляються в основному для захисту свого бізнесу від посягання інших осіб.

  - Чи завжди ми знаємо, що маємо інтелектуальну власність?
  - Чи завжди ми використовуємо її повністю в нашій господарській діяльності?
  - Чи завжди наша інтелектуальна власність приносить нам прибуток?

Спершу потрібно відповісти на питання: що таке інтелектуальна власність?
Стосовно потреб бізнесу можна сказати, що інтелектуальна власність - це закріплене в законі виключне (монопольне) право протягом певного строку володіти, користуватись і розпоряджатись тією чи іншою комерційно цінною інформацією, що відноситься до власного виробництва або бізнесу, наприклад, технологією виробництва продукції, конструкцією виробу, рецептурою або хімічним складом продукту або матеріалу, комп'ютерною програмою, торговельною маркою, упаковкою, етикеткою, будь-яким твором, комерційною таємницею, "ноу-хау" і т.п.

Щоб не понести суттєві збитки у бізнесі, з одного боку, і забезпечити отримання додаткового прибутку, з другого боку, необхідно засвоїти головне: всі вказані вище об'єкти не є Вашою власністю до тих пір, поки на них не оформлені права на Ваше ім'я або на ім'я Вашої фірми. Права інтелектуальної власності засвідчуються патентами і свідоцтвами, а також іншими юридичними документами, встановленими законом.

У загальному випадку можна сказати так: немає патенту або свідоцтва - немає права інтелектуальної власності. Тому, якщо відбувся витік комерційно цінної інформації, а юридичні дії по закріпленню прав інтелектуальної власності не зроблені, то на цілком законних підставах власниками інформації стають інші особи (тобто всі охочі) і всі вони можуть користуватися і розпоряджатися вказаною інформацією на свій розсуд без усякого на те дозволу першого власника.

Так же як рухома і нерухома власність, майнові права інтелектуальної власності мають вартість (і досить значну!), можуть виступати в ролі товару і повноправно брати участь у цивільному обороті. Оцінка вартості майнових прав інтелектуальної власності проводиться незалежними експертами, що мають спеціальні повноваження, які засвідчуються сертифікатами, виданими Фондом держмайна України і Українським товариством оцінювачів майна і майнових прав. Отримані патенти і свідоцтва забезпечують їх власникам відповідно до ст. 424 Цивільного кодексу України виключні майнові права: використовувати об'єкт охорони у власному виробництві і забороняти його використання іншим особам; дозволяти на певних умовах використання об'єкту охорони (продавати ліцензії) або передавати права на об'єкт охорони в повному об'ємі (продавати патенти і свідоцтва); інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності можуть відповідно до закону бути внеском до статутного капіталу юридичної особи, предметом договору застави й інших зобов'язань, а також використовуватися в інших цивільних відносинах.

Юридично правильно оформлені права інтелектуальної власності і їх оцінка дозволяють:

  1. Отримати додатковий прибуток від продажу ліцензій на право використання об'єктів, на які отримані патенти або свідоцтва. Платежі за ліцензією називаються "роялті", відносяться до валових доходів Продавця (Ліцензіара) або валових витрат Покупця (Ліцензіата) і не обкладаються ПДВ.
  2. При використанні об'єктів, що охороняються, у власному виробництві амортизувати вартість інтелектуальної власності і тим самим зменшувати оподатковану частину прибутку і акумулювати засоби на розвиток підприємства.
  3. Збільшити ринкову вартість підприємства.
  4. Визначити розмір частки при внеску інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства.
  5. Визначити вартість інтелектуальної власності при її купівлі або продажу (купівлі-продажу патентів або свідоцтв.
  6. Визначити розмір збитків або компенсації при незаконному використанні інтелектуальної власності.

Всі приведені вище економічні переваги і можливості, що виливають із патентів і свідоцтв, можна забезпечити тільки за умови грамотного юридичного супроводу об'єкту інтелектуальної власності на етапах оформлення прав, комерційної реалізації і захисту від недобросовісної конкуренції.

Слід ще раз підкреслити, що при патентуванні винаходів (корисних моделей), або реєстрації прав на промислові зразки, торговельні марки, комп'ютерні програми й інші твори авторського права визначаючим є юридичний аспект, а не технічний. Патентування, реєстрація - це встановлення і закріплення в законодавчому порядку об'єму прав власності, що відносяться до певного об'єкту інтелектуальної власності.

У разі прийняття рішення про юридичне оформлення прав інтелектуальної власності необхідно пам'ятати, що отримання патентів або свідоцтв не самоціль, а законний по відношенню до конкурентів спосіб досягнення економічних переваг правовими засобами, які вони забезпечують.

Нажаль, на відміну від міжнародної практики, в нашій країні як і раніше оформленням прав інтелектуальної власності в основному займаються фахівці, що не мають спеціальної юридичної освіти. В результаті, нерідко буває так, що патент отриманий, а використовувати його для забезпечення своїх правових і економічних інтересів заявник не може. Тому не слід ризикувати, звертаючись за послугою по патентуванню технології і продукції підприємства, реєстрації торгових марок і авторських прав на твори до фахівців, у тому числі патентних повірених, які не мають юридичної освіти і солідної практики в області патентного і авторського права.

У практиці нашого Агентства є неодноразові приклади повторного патентування винаходів, корисних моделей і промислових зразків і особливо часто - торговельних марок, заявки на які оформлялися іншими виконавцями, оскільки отримані патенти і свідоцтва з юридичної точки зору нікчемні і не вирішують задачі забезпечення прав заявників. У цьому випадку Замовники-заявники вимушені нести в повному об'ємі повторні затрати на патентування і реєстрацію; строки отримання охоронних документів - патентів і свідоцтв і, відповідно, отримання виключних прав інтелектуальної власності збільшуються. При цьому в деяких випадках, у зв'язку з втратою новизни, втрачається можливість отримання патентів.

Щоб не витратитися даремно і, тим більше, не понести суттєві матеріальні втрати, надійніше звертатися в юридичні фірми патентних повірених, де обов'язково разом з досвідченими патентознавцями працюють патентні юристи.

Прагнете бути успішними в бізнесі - патентуйте!