Про агентство Послуги агентства Контакти

   •Інтелектуальна власність

   •Реєстрація торгових марок


   
 

ПОСЛУГИ АГЕНТСТВА

Наше Агентство надає повний об'єм юридичних послуг в області прав інтелектуальної власності по наступних напрямах.

1. Оформлення особистих немайнових і майнових прав інтелектуальної власності:
  - підготовка заявок і отримання патентів на об'єкти патентного права: винаходи, корисні моделі і промислові зразки (на всі об'єкти, що відносяться до технології виробництва і продукції суб'єктів підприємницької діяльності);
  - підготовка заявок і отримання свідоцтв на об'єкти авторського права: комп'ютерні програми, бази даних, літературні і музичні твори, твори науки, мистецтва і ін.;
  - підготовка заявок і отримання свідоцтв (патентів) на позначення господарюючих суб'єктів і їх продукції: фірмові позначення і торгові марки (знаки для товарів і послуг), етикетки, упаковки і ін.;
  - оформлення прав на об'єкти, що відносяться до комерційної таємниці (ноу-хау);
  - ведення діловодства і листування по заявках на патенти і свідоцтва, контроль сплати відомчих зборів і держмит, підтримку дії патентів і свідоцтв.
2. Правове забезпечення використання і комерційної реалізації майнових прав інтелектуальної власності:
  - економіко-правовий аналіз і підготовка рекомендацій по оптимальному використанню інтелектуальної власності;
  - оцінка вартості прав інтелектуальної власності зі складанням звіту; підготовка і оформлення необхідної юридичної документації по використанню і передачі прав інтелектуальної власності, у тому числі складання і реєстрація ліцензійних договорів і договорів про передачу прав на об'єкти інтелектуальної власності, складання договорів про конфіденційність і збереження комерційної таємниці, договорів і інших документів про виплату авторських винагород, організація і проведення переговорів учасників угод і ін.
3. Захист прав інтелектуальної власності від недобросовісної конкуренції:
  - досудовий захист прав інтелектуальної власності: складання листів-попереджень, повідомлень про порушення прав інтелектуальної власності, ведення листування і переговорів;
  - підготовка експертних висновків про порушення прав інтелектуальної власності;
  - судовий захист прав інтелектуальної власності: складання позовних заяв до суду, участь в судовому розгляді спорів про порушення прав інтелектуальної власності.
4. Консультації з усіх питань патентного і авторського права.

5. Представництво з питань прав інтелектуальної власності в господарських судах і судах загальної юрисдикції, Державному департаменті інтелектуальної власності, Українському інституті промислової власності (Укрпатенті), Антимонопольному комітеті України, Державній митній службі України, інших організаціях.

Робота Агентства виконується за узгодженими із замовниками договорами і календарними планами на виконання вказаних вище окремих видів послуг. Ціна робіт і послуг встановлюється відповідно до Тарифів. Використовується гнучка система оплати, у тому числі можливі знижки ціни і оплата в розстрочку.

На підставі багаторічного досвіду роботи особлива увага в нашому Агентстві надається першим переговорам із потенційними замовниками. Фірмовою послугою Агентства є надання першої безкоштовної юридичної консультації з питань правової охорони інтелектуальної власності за законодавством України і інших держав. Консультація дозволяє потенційному замовнику визначитися із доцільністю і необхідністю придбання прав інтелектуальної власності.

Для замовників-господарюючих суб'єктів, що здійснюють виробництво продукції, пропонується на першому етапі договору виявити об'єкти нематеріальних активів шляхом використання методики економіко-правового аналізу інформації про технологію виробництва і продукції підприємства замовника.

Розроблена нами методика включає:
  - інвентаризацію об'єктів нематеріальних активів;
  - економіко-правовий аналіз;
  - висновок про оформлення прав інтелектуальної власності на виявлені об'єкти і використання нематеріальних активів.
На підставі висновку сторони погоджують календарні плани виконання робіт за договором, у тому числі види робіт, строки, ціну.
   
© ПатентСервіс

ПРАГНЕТЕ БУТИ УСПІШНИМИ В БІЗНЕСІ - ПАТЕНТУЙТЕ!

Полтавська обл.,
м. Кременчук
вул. Троїцька  (Красіна), 7/5, оф. 2
тел.:   (05366) 3-51-62
           (067) 531-41-31
           (067) 975-81-86
e-mail: pts@sat.poltava.ua
skype: patentservice