• Изменения в законодательстве

  ВЕДОМСТВЕННЫЕ СБОРЫ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ В 4 РАЗА!

  Должны Вас поторопить с оформление своих прав на торговые марки, изобретения, полезные модели, промышленные образцы и др., так как на рассмотрении Кабинета Министров Украины находится проект постановления об увеличении ведомственных сборов в 4 раза. Указанные сборы не менялись с 2008 года, а значит их размер должен быть адаптирован к современным реалиям.

  Ниже приводим извлечения из Объяснительной записки к Постановлению КМУ об увеличении сборов.

  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

  до проекту постанови Кабінету Міністрів України

  Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України

  від 27 грудня 2001 р. № 1756 і від 23 грудня 2004 р. № 1716

  1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

  Постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 № 1148 “Про внесення змін до Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності” (далі – Постанова) були встановлені обґрунтовані на той час розміри зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності.

  Крім того, постановою Кабінету Міністрів України № 1756 від 27.12.2001 “Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір” були затверджені розміри зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір. Суми зборів відповідно до цієї постанови визначаються виходячи з неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на день сплати збору. Проте, розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з моменту вступу в дію цієї постанови не змінювався і на сьогодні становить 17 грн.

  За минулі 10 років розміри цих зборів не змінювались. Водночас в економіці України відбулися істотні зміни. Зокрема за даними Світового банку валовий національний дохід (далі – ВНД) на душу населення змінився з 13,0 до 62,8 тис. гривень. За даними Держстату України мінімальна заробітна плата в Україні зросла з 400 до 3200 грн. – у 8 разів, а середня – з 1351 до 5187 грн – у 3,8 рази. При цьому інфляція склала 316%.

  Однак ці зрушення не знайшли свого відображення в розмірах зборів. Це призвело до стримування розвитку державної системи правовою охорони інтелектуальної власності і виникненню негативних наслідків…

  Сьогоднішня система розмірів зборів не містить стимулюючих факторів для переведення відносин між державною системою правової охорони інтелектуальної власності та її споживачами (заявниками, власниками охоронних документів, патентними повіреними тощо) в площину електронної взаємодії. Це є причиною гальмування процесу широкого впровадження та ефективного використання електронної взаємодії, насамперед, Установи, закладу експертизи, заявників, власників охоронних документів (їх представників)….

  1. Мета і шляхи її досягнення

  Метою проекту постанови є створення належних, адекватних сучасним викликам, економічних умов для розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності та посилення її впливу на інтенсифікацію науково-технічного та економічного та культурного розвитку держави.

  Ця мета досягається шляхом змін розмірів зборів у Порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, Порядок сплати зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та удосконалення політики стримуючих та стимулюючих економічно значимих факторів системи розмірів зборів.

  3.Правові аспекти

  У даній сфері правового регулювання основними нормативно-правовими актами є:

  Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”;

  Закон України “Про охорону прав на промислові зразки”;

  Закон України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем”;

  Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”;

  Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товарів”;

  Закон України “Про авторське право і суміжні права”;

  постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716 “Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності”;

  постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 “Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір”.

  4. Фінансово-економічне обґрунтування

  Реалізація проекту постанови не потребуватиме додаткових витрат з державного та місцевого бюджетів.

  5. Позиція заінтересованих органів

  Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерства юстиції України та Державною регуляторною службою.

  6. Регіональний аспект

  Проект постанови не впливає на розвиток адміністративно-територіальних одиниць і тому не потребує узгодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

  61. Запобігання дискримінації

  У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводиться.

  7. Запобігання корупції

  Проект постанови не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.Громадська антикорупційна експертиза не проводилася.

  8. Громадське обговорення

  Відповідно до статей 9 і 13 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” проект постанови оприлюднений для громадського обговорення та отримання пропозицій на веб-сайті Мінекономрозвитку.

  9. Позиція соціальних партнерів

  Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

  10. Оцінка регуляторного впливу

  Проект постанови є регуляторним актом.

  Відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” до проекту постанови розроблено аналіз регуляторного впливу.

  Метою державного регулювання шляхом прийняття цього регуляторного акта є економічне збалансування державної системи правової охорони інтелектуальної власності та посилення її впливу на інтенсифікацію науково-технічного та економічного розвитку держави.

  Проект постанови відповідає принципам державної регуляторної політики.

  101. Вплив реалізації постанови на ринок праці

  Реалізація проекту постанови не впливає на ринок праці.

  11. Прогноз результатів

  Прийняття постанови стимулюватиме розвиток державної системи правової охорони інтелектуальної власності, створить належні умови для інкорпорації сфери інтелектуальної власності в систему цифрової економіки та посилить її вплив на інтенсифікацію науково-технічного та економічного розвитку держави.

  Перший віце-прем’єр-міністр України –

  Міністр економічного розвитку

  і торгівлі України Степан КУБІВ

  ____ ________________ 2017 р.